Demokratin som demolerades – på bara några dagar

Den 10 april 2020 skrev jag inlägget som följer här nedan. Jag hade aldrig ett tvivel om att coronaviruset inte skulle vara farligt. Dock hade jag en stark misstanke om att virusets framfart skulle användas som ursäkt för makthavare att obefogat ta mer makt.

Men jag tvekade och publicerade aldrig den här artikeln, för att undvika att spä på den oron som redan cirkulerade, i begynnelsen av pandemin. Men två år har nu passerat, och det är otäckt att kunna konstatera att mycket av det jag konstaterade då är verklighet idag.

Med det i åtanke: Läs och reflektera. Fundera över vad du kan göra idag för att stärka demokratin i vårt samhälle och i Europa, för nu och framtiden.

– Maja Hurtigh, 28 februari 2022.

Demokratin som demolerades – på bara några dagar

Demokrati, rörelsefrihet och yttrandefrihet är hjärtefrågor för mig. En av grundförutsättningarna för demokratins existens är rätten till att få röra sig fritt, samt fri delning av information och kunskap.

Därför tycker jag det är skrämmande att se hur demokratin världen över nu snabbt och till synes tanklöst, eller extremt kallsinnigt och manipulativt, demoleras.

Det var med lättnad som jag i det tidiga skedet mottog beskedet att mina – och kvinnors, barns och ungas – rättigheter till att röra sig fritt och få gå i skolan inte skulle begränsas under kommande dagar och veckor, här i Sverige. Detta gladde mig stort, eftersom det innebar att de fristäder som offentliga platser, arbetsplatser och skolor kan utgöra för (framförallt) kvinnor, barn och unga i destruktiva nära relationer skulle förbli tillgängliga.

Men att vi skulle gå från det till demokratiinskränkande åtgärder på bara ett par veckor var vad som malde på i bakhuvudet och oroade mig mest, men samtidigt trodde jag inte skulle hända.

Vad skrämmer dig mest med corona-viruset?

När jag frågade er, mina följare, på instastories, mitt i pågående krisen vad som oroade er mest i samband med corona-krisen den 13-14 mars så var det inte risken att bli sjuk som skrämde er mest. Endast cirka 10 procent var rädda för att bli sjuka, men ungefär 90 procent av er var rädda för systemkollaps. Folk hamstrade toalettpapper och mat som om världen var på väg att gå under och företag världen drog åt svångremmen kraftigt bara inom några dagar.

Jag vädjade då till er alla att om vi nu är rädda för systemkollapsen så kan vi väl ändå vara överens om att själva inte vara själva systemkollapsen. Att behålla vårt lugn och iaktta virusets framfart och agera med försiktighet genom tilltro till samhället, staten och myndigheterna.

Och jag beslutade mig därför också tidigt för att själv uttrycka mig så lite som möjligt om vad som händer just nu, för att själv inte riskera att utgöra själva systemkollapsen genom att riskera att råka dela och sprida desinformation.

Som en god medborgare ville jag istället försöka följa statens och myndigheternas råd till punkt och pricka.

Men vad jag själv i hög grad inte räknade med då var risken för att systemkollapsen faktiskt skulle kunna utgöras av svenska staten och myndigheterna själva, genom allvarliga inskränkningar på vårt demokratiska samhälle.

Därför tar jag nu tillfället i akt och delar mina fria tankar och åsikter, i vårt demokratiska samhälle, medan jag fortfarande med laglig rätt kan och får lov att göra det.

Demokratin som demolerades – på bara några dagar

Nu har flera veckor och dagar gått sedan corona-virusets framfart och skrämmande snabbt har nya lagar och regler införts i land efter land, världen över.

Brit Stakston, VD och mediestrateg för Blankspot, sammanfattar väl de just nu införda nya restriktionerna, lagarna och riktlinjerna som införts de senaste veckorna och dagarna väl i artikeln Så skadar pandemin demokratin världen över.

I Sverige har vi redan kunnat bevittna allvarliga försök till inskränkningar på våra demokratiska rättigheter. Om detta skriver Brit Stakston:

”Även här i Sverige vill regeringen stärka sin makt i det rådande krisläget. Hanterandet av detta förslag var från början inte demokratiskt helt okomplicerat och hamnar därför på denna lista över glidningar i den demokratiska processen som bör bevakas.

Det första underlaget verkade vara dåligt berett och genomfördes på kort tid. Det är förvånande att en så pass svag minoritetsregering inte valde att värna mer om den borgfred som råder genom att säkerställa att så känsliga förslag presenteras väl förberedda i en förankringsprocess. Det är också värt att notera att detta meddelades sent en helgkväll vilket man gör när saker ska gå under radarn.

Förslaget skickades ursprungligen till endast tolv remissinstanser och med enbart 24 timmars svarstid en helgdag. 

Idag har man efter förhandlingar med samtliga partiledare fått ett brett stöd i riksdagen.

Sverige följer alltså den allmänna trenden med att regeringar stärker sin egen makt. Denna förstärkta makt genom ändringar i smittskyddslagen ger regeringen på egen hand en möjlighet att begränsa tillgång till offentliga platser som bibliotek, hamnar, köpcenter och järnvägsstationer. Detta görs för att skyndsamt kunna agera vid behov.

Beslut fattas efter påskhelgen och ska gälla till den sista juni och gäller enbart för coronarelaterade åtgärder. Oppositionen som inledningsvis var kritiska efter helgens mer slarvigt formulerad förslag valde att ställa sig bakom detta när riksdagens kontrollmakt kvarstår. Riksdagen kan pröva och upphäva eventuella förslag. Beslut kan överklagas till domstol.

I Sverige beslutade också regeringen i mitten av mars att förbjuda sammankomster och evenemang med fler än 500 deltagare. Förbudet utökades den 29 mars till att gälla 50 personer och sträcker sig året ut. Detta är stora ingrepp i den grundlagsskyddade mötes- rörelsefriheten och ett historiskt extraordinärt beslut.”

I den andra meningen i vår grundlag – direkt efter den inledande proklamationen där det står att all offentlig makt i Sverige utgår från folket – går det att läsa: ”Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.”

Både i Sverige och i andra länder motiveras rätten till fri åsiktsbildning primärt med dess centrala betydelse för den demokratiska processen.

I våra opinionsfriheter innefattas yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. I Tryckfrihetsförordningen går det att läsa om rätten till att ”yttra sina tankar och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst”. Även offentliga platser – som torg, bibliotek, etcetera – är platser som vi alla har rätt att tillträda, här i Sverige.

Nu i dagarna kan vi därför tolka de nya lagar och regler som införts som kraftiga inskränkningar i länder världen över.

Bara om exempelvis vårt grannland Danmark, som var en av de första demokratierna i världen redan på 1700-talet, skriver Stakston:

”Vårt nordiska grannland [Danmark] stängde sina gränser snabbt och införde stränga restriktioner. Här har man också passat på att genomföra en del åtstramningslagar, en form av coronalagar. De kan tillämpas på de som stjäl skyddsmedel såsom handsprit eller användas för att utöka möjligheter för polisen att stänga eller blockera webbplatser som sprider falsk information. Här hade det räckt att tillämpa rådande lagstiftning och dessa nya lagar blir mer av en onödig men långsiktigt farlig maktdemonstration.”

Sluta aldrig kämpa för din frihet

Vi har rätten till att forma våra egna tankar och åsikter, men under de senaste åren har man gjort allvarliga försök till att inskränka på dessa områden, på mycket allvarliga vis.

Att skapa ett samhälle och en demokrati tar tid. Lång tid. Men bara för att vi lever i ett demokratiskt samhälle nu så betyder det ändå inte att vi nånsin kan slappna av och sluta kämpa för våra demokratiska rättigheter. Med ständigt pågående maktkamper i samhället måste vi alltid hävda våra och varandras rättigheter till frihet.

Vad vi ser hända i europeiska länder nu hoppas jag verkligen handlar om undantagstillstånd, och att de hårda restriktioner som nu införs inte fortsättningsvis kommer inskränka på människors demokratiska rättigheter att få röra oss fritt i samhället, på offentliga platser, och att fritt få uttrycka våra tankar och åsikter i medier.

Men tillåt mig att uttrycka mitt växande tvivel. Och bara det lilla tvivlet skrämmer mig. Det skrämmer mig mer än corona-viruset gör. För oavsett om viruset skulle ta mitt liv eller inte, så väger jag risken för mig att dö som betydligt mindre samhällsfarlig än vad jag väger inskränkningar på min sons framtida rättigheter i samhället som samhällsfarliga.

Vi må därför nu försöka möta ett mycket farligt virus på bästa sätt, med stor försiktighet – givetvis. Men vi måste också tänka på och värna om våra framtida demokratiska rättigheter. För om det är något jag är stolt över så är det Sveriges tilltro till folket. Vi – som bor i Sverige och är svenskar – omfattas av lagar och regler som har en stark tilltro till den enskilda individens förmåga att ta till sig kunskaper och att agera efter samhällets satta ramar och regler, utan att staten för den sakens skull också måste ta till med tvång och våld.

För kom ihåg: Vad vi anser vara falsk information och desinformation idag kan mycket väl vara vad som anses vara det rätta och sanningen i framtiden. Det kan vi inte minst se i denna rådande corona-krisen, där läkaren som försökte varna om corona-viruset (i en gruppchatt!) censurerades av poliser i Kina. Läkaren tvingades till att offentligt be om ursäkt för vad han sagt, bara för att någon månad senare dö i just corona. Först efter sin död fick han upprättelse av den kinesiska staten. Efteråt – då ny information visade på att läkaren haft rätt hela tiden.

Så på förekommen anledning så måste jag – medan jag fortfarande har rätten att få uttrycka mina fria tankar och åsikter – få lyfta ett varningens ord och säga:

Må vi aldrig, aldrig slappna av och ta våra demokratiska rättigheter för givna. Eller tillåta oss själva att någonsin ge upp våra demokratiska rättigheter.

Inte ens nu, under den rådande coronakrisen.

Leave A Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.