Om mig

Kort om mig

Mitt namn är Maja Hurtigh. Jag är utbildad medie- och kommunikationsvetare, och arbetar som PR-specialist för Andréasson PR. Utöver det driver jag min egen medieplattform majahurtigh.se, samt är styrelseledamot för Ung Media Sverige och styrelseordförande för Unga Medieproducenter, i Stockholm.

Varför finns majahurtigh.se?

Den här medieplattformen är till för dig som uppskattar reflektioner över medier och samhälle, ur ett liberalfeministiskt perspektiv.

Vem är jag?

Jag är en Highly Sensitive Person (HSP), vilket innebär att jag bearbetar intryck på ett djupare plan än andra. Min känslighet inför omvärlden gör mig till en skicklig omvärldsanalytiker, som i ett tidigt skede uppfattar nya samhällstrender. Mina insikter om medier och samhälle delar jag med mig av, här på majahurtigh.se.

Varmt välkommen hit!

Maja Hurtigh
maja(a)hurtigh.se
https://majahurtigh.se/