Våren 2019

Mitt namn är Maja Hurtigh. Jag studerar på Medie- och kommunikationsvetarprogrammet, på Göteborgs Universitet. Utöver det driver jag min egen medieplattform majahurtigh.se, samt är styrelseledamot för Ung Media Sverige och styrelseordförande för Unga Medieproducenter, i Stockholm.

Från och med år 2019, byter jag heltidsstudier mot heltidsarbete. Känner du till ett företag som söker en strategisk kommunikationsvetare? Tipsa gärna om mig!

maja(at)hurtigh.se