Våren 2019

Mitt namn är Maja Hurtigh. Jag bor i Göteborg, är 25 år och studerar på Medie- och Kommunikationsvetarprogrammet, på Göteborgs Universitet. Bortom studierna och  majahurtigh.se så arbetar jag på Balfe Arbman Communications AB samt är styrelseledamot för Ung Media Sverige och Unga Journalister, i Stockholm.

Från och med våren 2019 arbetar jag på heltid!

Jag är en ansvarsfull och lojal person som är villig att ta mig an uppgifter och ansvarsområden som gynnar gruppen som helhet, enligt Career test. Nyfikenhet, entusiasm, kreativitet och innovation kännetecknar mig. Jag prioriterar deadlines, har ett konstant fokus på att bevara motivationen och upplevs som en inspirerande medarbetare. Min motivation kommer från en konstant strävan efter personlig utveckling.

Tusen tack för att du tog dig tid att läsa!

Maja Hurtigh
maja(at)hurtigh.se